Get Adobe Flash player

Предизвикателство пред екипа ни

Екипът на www.part-pb.net приложи нормативни актове, ползвани при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в селското стопанство на Република Германия за изготвяне на проект по част „Пожарна безопасност“ за обект „Биогазова инсталация“ в Република България.

Ползването на стандарти и национални нормативни актове за проектиране, прилагани извън Република България, бе приложено с оглед необходимостта от ползване на „скъсени отстояние“ между съоръжения, предвид маломерността на предвидения терен за реализация инвестиционната инициатива.

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба Iз-1971 за СТПНОБП, нови технически решения в инвестиционното проектиране, разработени в съответствие с изискванията на стандарти и национални нормативни актове за проектиране, се прилагат след приемането им с мотивирано решение от експертен съвет към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН – МВР), при условие че с тях се гарантира пожарната безопасност на строежа. В изпълнение на горецитираното, бе изготвено мотивирано предложение, прилагащо специфични технически решения с които да се гарантира пожарната безопасност на строежа. След изрично решение на експертен съвет към ГДПБЗН – МВР, бе допуснато прилагане.

Изготвеният проект, прилагащ съвместно действащото законодателство в Република България и стандарти и национални нормативни актове за проектиране на други Европейски държави, бе одобрен и за обекта е налице разрешение за строеж.

Екипът на part-pb.net, изказва благодарност пред интердисциплинарния екип,  участвал при разработката на визираното проектно решение, излизащо извън обхвата на общо прилаганите норми в Република България, както и на регулативните и контролни органите по пожарна безопасност за  проявената далновидност.

 

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>