Get Adobe Flash player

Изменение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

В брой 1 на Държавен вестник от 03.01.2017 г. се публикува Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително- технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (СТПНОБП).

Съгасно § 76 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за СТПНОБП, измененията влиза в сила два месеца след обнародването й в „Държавен вестник“, респективно в началото на март 2017 г.

С пълния текст може да се запознаете на официалната интернет страница на Държавен вестник:

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=110604

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>