Get Adobe Flash player

ОПТИМИЗАЦИЯ

Оптимизацията на вече изготвени проекти включва пълен анализ на всички проектни части към инвестиционни проект (Архитектура, ВИК, ОВ, Електро, Технология и др.) и на предвидените по тях специфични изисквания. След такъв анализ ще Ви предложим решения, с които би могло да се постигне:

-Редуциране стойността на заложената огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите;

-Редуциране стойността на заложения клас по реакция на огън на продуктите за покритията на вътрешните повърхности в помещения (стени, тавани и подове), в това число и предвидените облицовки;

-Редуциране специфичните изисквания към вратите;

-Отпадане/редуциране изпълнението на разделителни негорими ивици при строежите с неносещи фасадни панели от клас по реакция на огън B F;

-Отпадане/редуциране на предвидена за изпълнение вентилационна система за отвеждане на дим и топлина (ВСОДТ);

-Отпадане/редуциране на предвидена за изпълнение система за пожароизвестяване (ПИ);

-Отпадане/редуциране на предвидена за изпълнение системи за пожарогасене (ПГ);

-Оптимизиране бройката и ситуирането на предвидените пожарни кранове (ПК) и пожарни хидранти (ПХ), както и необходимите водните количества за тяхното захранване;

-Оптимизиране на пожаротехническите средства за първоначално гасене (пожарогасители).

Съоръжения и инсталации като ВСОДТ, ПИ, ПГ, ПК, ПХ изискват периодична профилактика, предмет са на проверки и контрол, което е свързано с не малки разходи в дългосрочен план, в процеса на експлоатация на обектите.