Get Adobe Flash player

Мерки за пожарозащита

  • „Активни мерки“

„Активни мерки“ са мерките за защита, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната безопасност на строежите.

  • „Пасивни мерки“

„Пасивни мерки“ са мерките за пожарна защита при проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, с които се осигурява запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.