Get Adobe Flash player

Критерии за огнеустойчивост

Критерий за огнеустойчивост:

-       Носимоспособност (R)-  критерий за оценка на способността на конструкцията и/или на елемент на строежа да запазва конструктивната си устойчивост (да се съпротивлява) при въздействие на огън от една или повече страни за определен период.

-       Непроницаемост (Е) – критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и при преминаването на пламъци или горещи газове да предотвратява пренасянето на огъня към неизложената страна.

-       Изолираща способност (I)- критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и да предотвратява пренасянето на огъня и интензивното предаване на топлина от изложената към неизложената страна. Пренасянето се ограничава така, че да не се запали нито неизложената повърхност, нито който и да е материал в непосредствена близост до нея. Елементът се проектира така, че да служи като преграда срещу топлината за осигуряване на защитата на хората, които се намират близо до него.

R, E, I- дефинират основните гранични състояния по огнеустойчивост на строителните конструкции и инженерни системи в сградите. Продукт REI освен че блокира огъня или пламъците, задържа разпространението на топлината върху т.нар. „студена страна“ за определено време. Продукт RE е в състояние да блокира пламъците и дима и да запази механичната си устойчивост.

-       Излъчване (W)- способността на разделящ елемент да предотвратява при пожар разпространението на топлинна енергия чрез излъчване.

-       Пропоскане на дим (S)-  способността на конструкции и инженерни системи да предотвратяват проникване и/или изтичане и/или разпространение на дим.

-       Съпротивление при удар(M)- устойчивост на ограждащи/разделящи конструкции при особени механични въздействия (удар) в пожарни условия.

-       Самозатваряне (C)- способността на затварящи устройства в огнезащитни прегради да реализират автоматично затваряне при възникване на пожар.

-       Непрекъсваемост при подаване на енергия Р и/или сигнал РН (Р/РН)- способността на електро- инсталации обслужващи пожарната безопасност на сграда да функционират без прекъсване в пожарни условия.

-       Огнеустойчивост при изгаряне на сажди (G)- способността на комини/димоходи да запазват механична и топлинна устойчивост при пренасяне на газове/частици или при неконтролирано запалване на отложени в тях органични отпадъци.

-       Устойчивост при постоянна температура (D)

-       Способност за защита срещу огън (К)

-       Устойчивост при стандартна крива време/температура (DH)

-       Функционалност на електрическите вентилатори за дим и топлина (F)

-       Функционалност на естествените вентилатори за дим и топлина (B)

/Използвана литература: Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009г; Изследване на строителните конструкции за огнеустойчивост (доц. д-р. инж. К. Делев, АВС Техника ООД, 2002)./