Get Adobe Flash player

Пожарозащитни прегради

  • Пожарозащитните прегради

Пожарозащитните прегради служат за предотвратяване на разпространяването на пожара и на продуктите на горенето от помещението или пожарния сектор, където е възникнал пожарът към съседни помещения.

  •  Пожарните сектори

Пожарните сектори се проектират за предотвратяване на неконтролируемо разпространяване на пожар в сградата и за осигуряване на безопасна евакуация на хората в нея. Максималната площ на пожарните сектори се определя в зависимост от класа на функционална пожарна опасност на строежа при спазване на изискванията, определени в съответните глави и раздели на наредбата. Преградите на пожарния сектор се изпълняват от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2. Минималната огнеустойчивост на вертикалните и хоризонталните прегради на пожарния сектор е REI 120, а за вратите, които отделят пожарния сектор от коридори и стълбищни клетки, предназначени за едновременно обслужване на два и повече пожарни сектори в една сграда, е EI 90.

  • Брандмауери

Брандмауерът е пожарозащитна преграда, която се проектира с огнеустойчивост най-малко REI (EI) 120 (без отвори или с пожарозащитени отвори) и се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

  • Пожарозащитни стени

Пожарозащитни стени се проектират с огнеустойчивост REI 60(или EI 60) и се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция не по-нисък отА2. Пожарозащитните стени се предвиждат за разделяне на помещения от различен клас на функционална пожарна опасност, както и за отделяне на производства с различна категория по пожарна опасност Ф5А-Ф5Д.

  • Хоризонтални пожарни прегради

Хоризонталните пожарни прегради служат за ограничаване на разпространяването на пожар във вертикална посока. Те се проектират като подови, тавански и междинни (в обема на помещение и етаж за обособяване на технологични проходи, коридори и др.) конструкции, изпълнени от строителни продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, и с огнеустойчивост най-малко REI 60.

  • Пожарозащитните преддверия

Пожарозащитните преддверия се предвиждат за отделяне на взривоопасни помещения, когато се налага те да имат технологична или друга връзка със съседни невзривоопасни помещения, за осигуряване на незадимяване на стълбищните клетки във високите сгради и др. В обема на преддверието се създава постоянно повишено налягане 20 Ра. Конструктивните елементи на пожарозащитните преддверия се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост REI 60 (EI 60). Отворите за преминаване през тях се защитават със самозатварящи се димо- и газоуплътнени врати с огнеустойчивост EI 60.