Get Adobe Flash player

„Гаражи“

  • „Гаражи“

„Гаражи“ са сгради или части от тях, предназначени за паркиране на МПС.

  • „Отворени гаражи“ са гаражи, при които:

- две от срещуположните външни стени са отворени, като площта им е не по- малка от една втора от общата площ на външните стени и разстоянието между тях е не по-голямо от 70 метра;

- две от съседните им стени са изцяло отворени, като разстоянието от тях до срещуположните им външни стени е не по-голямо от 30 метра.

  • „Затворени гаражи“

„Затворени гаражи“ са гаражи, които не отговарят на изискванията за отворени гаражи.

  • „Автоматични гаражи“

„Автоматични гаражи“ са гаражи без движение на хора, в които моторните превозни средства се транспортират от входа на гаража до местата за паркиране и от там до изхода с механични транспортни инсталации.