Get Adobe Flash player

„Отворени гаражи“

„Отворени гаражи“ са гаражи, при които:

- две от срещуположните външни стени са отворени, като площта им е не по- малка от една втора от общата площ на външните стени и разстоянието между тях е не по-голямо от 70 метра;

- две от съседните им стени са изцяло отворени, като разстоянието от тях до срещуположните им външни стени е не по-голямо от 30 метра.