Get Adobe Flash player

„Автоматични гаражи“

„Автоматични гаражи“ са гаражи без движение на хора, в които моторните превозни средства се транспортират от входа на гаража до местата за паркиране и от там до изхода с механични транспортни инсталации.