Get Adobe Flash player

Какво е необходимо да направите при пожар:

 1. Съобщете в противопожарната охрана (СПАБ) на телефон 160 или 112!
 2. Изведете извън сградата децата и възрастните хора.
 3. Опитайте се самостоятелно да погасите пожара, използвайки подръчни средства (вода, негорим прах, намокрена плътна кърпа, вода от вътрешен пожарен кран).
 4. При опасност от поражения от електрически ток изключете електрическата енергия (от предпазителите на етажното електрическо табло).
 5. Запомнете, че гасенето на леснозапалими течности с вода е неефективно. Най- добре е  да се използва пожарогасител, прах за излъскване на съдове или мокра кърпа.
 6. По време на пожара се въздържайте от отваряне на прозорци и врати, за да намалите притока на въздух.
 7. Ако помещението силно се задими и да загасите пламъците със собствените си сили е невъзможно- незабавно напуснете стаята, затваряйки след себе си вратата.
 8. При невъзможност за евакуация през стълбището излезте на балкона, като закриете плътно вратата след себе си, и се опитате да привлечете вниманието на преминаващите хора и пожарникарите.
 9. По възможност организирайте посрещане на пожарникарните подразделения и ги насочете към огнището на пожара.

Какво не трябва да се прави при пожар:

 1. Да се опитвате да гасите пламъците самостоятелно, без да извикате пожарникарите (ако вие не сте се справили с огъня за няколко секунди, неговото разпространение ще доведе до голям пожар).
 2. Да се опитвате да напуснете през задимен коридор или стълбище (димът е много токсичен, горещият въздух може да предизвика тежки обгаряния на белия дроб).
 3. Да се спускате по водосточни тръби и парапети чрез чаршафи и въжета (ако зад това действие не стои остра необходимост, падането ви при съответно отсъствие на особени навици е сигурно и почти винаги неизбежно).
 4. Да скачате от прозорците (всеки втори скок от четвъти етаж е смъртоносен, а с увеличаване на етажа нараства и вероятноста за такъв изход).
/Източник: Евакуация на хора при пожар в помещения и сгради- доц. Стефан Димитров, София 2007, издателство „Албатрос” /