Get Adobe Flash player

Евакуация

Евакуацията е процес на организирано самостоятелно предвижване на хора за напускане на помещенията, в които има възможност  да им въздействат опасните фактори на пожара. Евакуацията се осъществява по евакуационни пътища през евакуационни изходи.

 

При проверка на сградите за безопасност на евакуацията по нормативни документи се обръща внимание на следните моменти:

-          Сумарна широчина на изходите  и пътищата за евакуация

-          Допустима отдалеченост на хората от изходите

-          Брой на евакуационните изходи

-          Единични размери на изходите и пътищата за евакуация

-          Посока на отваряне на вратите

-          Отделяне на евакуационния път от съседните помещения

-          Горимост на облицовките по пътищата за евакуация

-          Осветеност, обозначаване и сигнализиране на евакуационните изходи и пътища

-          Организационни мерки и технически решения за тяхното изпълнение

-           Изрични забрани

 

Основен момент при преценката за безопасност на евакуацията е нейната продължителност. Освен по норматив, съществуват и други методи за нейното определяне, като изборът зависи от спецификата на разглеждания обект.

 

/за представената информация са използвани извадки от Евакуация на хора при пожар в помещения и сгради- доц. Стефан Димитров, София 2007, издателство „Албатрос” /