Get Adobe Flash player

Методи за огнезащита на стоманените конструкции

 Огнезащитата на стоманените конструкции може да бъде осъществена по различни методи, които основно зависят от конструктивната функция на отделните елементи.

В настоя раздел ще обърнем внимание на някои класически решения.

  • Огнезащита на покривно покритие от профилирана стоманена ламарина:

- най- често се използват огнезащитни набъбващи бои

- плочи от твърда или полутвърда минерална вата при наличие на окачен таван (разположена между окачения таван и ламарината).

  • Огнезащита  на стоманени греди:

-плочи от минерална вата

-плоскости от гипсокартон или гипсфазер с повишена огнеустойчивост.

-огненабъбващи защитни покрития

-облицовка с лек бетон (при отворени сечения)

-запълване с бетон или вода (при затворени сечения)

-замазки на база циментоперлитов разтвор

-изпълнение на окачени тавани

  • Огнезащита на стоманени колони:

-облицовка с плочи или плоскости от минерална вата, от гипсокартон и гипсфазер (еднослойно или многослойно)

-огненабъбващи защитни покрития

-запълване с бетон или вода (при затворени сечения)

  • Огнезащита на стоманени ферми:

-облицовка с плочи или плоскости от минерална вата, от гипсокартон и гипсфазер (еднослойно или многослойно)

-огненабъбващи защитни покрития