Get Adobe Flash player

 Методи за огнезащита на стоманобетонни конструкции

 В условията на огнево или топлинно въздействие стоманената армировка значително по- бързо повишава своята температура, тъй като стоманата има по- малък коефицент на топлоемкост в сравнение с бетона. По тази причина деформациите на стоманената армировка изпреварват тези на бетона. В определен момент се стига до нарушаване на сцеплението в контактната зона между бетона и армировката, при което се образуват пукнатини и нарушаване на бетонното защитно покритие. При проектирането могат да се вземат мерки, насочени към повишаването огнеустойчивостта, посредством:

-увеличаване на защитното бетонно покритие на армировката

-увеличаване напречното сечение на конструктивните елементи (увеличава се количеството на погълнатата топлина)

-използване на леки бетони (керамзитбетон)

-скосяване на ръбовете под 45о на правоъгълните и квадратни сечения, с което се намалява концентрацията на напрежение в ръбовите точки дължащо се топлинните деформации.

-нанасяне по повърхността на огненабъбващи защитни покрития

-предпазване от директно огнево въздействие посредством окачени тавани на стоманобетонните покривни и междуетажни плочи.