Get Adobe Flash player

Методи за огнезащита на дървени конструкции

 Възможни решения за огнезащита на дървените конструкции са посредством:

-предварителна импрегнация на дървесината с антипирени, които да повишат съпротивлението `и срещу възпламеняване.

-облицовка на сеченията с плочи или плоскости от минерална вата, от гипсокартон и гипсфазер (еднослойно или многослойно)

-нанасяне по повърхостта на конструктивните елементи на огненабъбващи защитни покрития

-екраниране гредовите системи на междуетажните конструкции или покривни покрития чрез окачени тавани от материали с повишена топлоизолационна способност и огнеустойчивост.