Get Adobe Flash player

ПОТРФОЛИО

ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ СГРАДИ

ОБЕКТ

 СПЕЦИФИКА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Биогазова инсталация и сушилно стопанство В рамките на строежа са проектирани следните сгради и съоръжения: БИОГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ, включваща: трикамерен резервоар за входящи течности, цилиндричен двустенен биогазов реактор с първичен и вторичен ферментатор, цилиндричен краен склад за газ с мембрана,  оперативна сграда, помпена станция, сепаратор; СУШИЛНЯ, включваща: работна зона, склад, опаковки, помещение „ел. табло”, котелно помещение, склад „готова продукция”,  офис. Обектът включва зони с повишена опасност – категория по пожарна опасност Ф5А, Ф5Б. РЗП 2500 кв.м.

област Стара Загора

Магазини за автокозметика, офиси и фирмени надписи Обектът представлява свободно стояща сграда, съдържаща два магазина за продажби на едро и дребно на автокозметика, офиси и мострена зала. Височината на срада е до 10.00м, като в частта на магазина за продажби на дребно е триетажна, в частта на магазина за продажби на едро – двуетажна. Строежът е със стоманена конструкция, III-та степен на огнеустойчивост, с предвидена огнезащита. Фасадите и покрива са решени с трислойни „сандвич панели“. РЗП 785,5 кв.м.

гр.София

Цех за производство на сурови блокчета от плодове и ядки,                фотоволтаична електроцентрала до 200 kW по  покрива и  фасадите и трафопост Обектът е съставен от два корпуса. Двуетажния включва административно – битови площи, два склада, помещение за ел. табло и хладилна камера. Едноетажната част на сградата е заета основно с производствени дейности и площи за съхранение на продукция.Фасадните стени се предвиждат от трислойни сандвич панели, фотоволтаични панели и отделни части с бетонови елементи. Обособен е и трафопост. РЗП 679 кв.м.

общ.  Божурище

Преустройство на „Галено – фасовъчна лаборатория в производствена сграда“ С проекта се предвижда обособяване на:- Цех за производство на твърди дозирани форми – таблети и филм таблети;- Отделение за производство на перорални прахове – сашети и капсули, отделение за течни форми, както и някои обслужващи производствата инсталации.Обособени са „гранулно“ помещение и „приготвяне на разтвори“ – категория Ф5А, по отношение които са предвидени специфични мерки по обезопасяване.

гр. София

Aвтоцентър-автокъща, автосервиз с офиси Обектът е съставен от два корпуса – двуетажен административен и едноетажен, с функция на автокъща и автосервиз. Строежът е със стоманена носеща конструкция, с реализирана огнезащита в отделни площи. Фасадите и покрива са решени с трислойни „сандвич панели“. РЗП 993, 27 кв.м.

гр. София

Сграда за монтаж на мехатронни системи за автоматизация на  производството – I етап и администрация – II етап Обектът е едноетажен, с частично второ ниво, със стоманена конструкция и ограждащи неносещи фасадни панели (тип „сандвич панели“). Първият етап включва изграждане на основната сграда и предвижда обособяване на: помещение за монтаж, помещение ОВК инсталации, помещение компресор, съблекалня, санитарни площи,  помещение за хранене и почивка на персонала, ел. табло и второ ниво на което ще се осъществява монтаж на електро компоненти. Вторият етап, предвижда обособяване на: административни и санитарни площи. Осигурени са 19 паркоместа.РЗП1070 кв. м.

гр. София

Производствен цех за дървени играчки Обектът е едноетажен, със стоманена конструкция, с ограждащи неносещи фасадни панели (тип „сандвич панели“). Предвижда се обособяване на следните помещения: склад дървен материал, разкройване, подготовка монтаж, монтаж, довършителна обработка готова продукция, ръчни корекции на грундирани кутии, сглобяване на капаци, опаковане, склад опаковки, канцелария и битови помещения. РЗП 824 кв. м.

Община Пазарджик

Склад за метални изделия, с обособени административно – битови площи (етап I) Обектът е едноетажен със стоманена конструкция, с ограждащи неносещи фасадни панели (тип „сандвич панели“). Обособяват се: 1) Складова площ, включваща: основен склад за метални изделия, три спомагателни склада, помащение „Ел. табла“, помещение „Котелно“;   2) Административно – битова площ, включваща: офиси за администрацията, битови и санитарни площи, съблекални за работниците. РЗП 1600 кв. м.

общ. Горна Малина

Производствена база за метални изделия, с обособени административно – битови площи (етап II) Обектът е едноетажен със стоманена конструкция, с ограждащи неносещи фасадни панели (тип „сандвич панели“). Обособяват се: 1) Производствена база, включваща: сектор складиране, сектор обработка, сектор пясъкоструйна обработка, сектор бояджийски обработка(грундиране и боядисване), сектор съхранение на химични вещества, сектор ел. табла, сектор котелно;2) Административно – битова площ, включваща: офиси за администрацията, битови и санитарни площи, съблекални за работниците. РЗП 1600 кв. м.

общ. Горна Малина

Производствена база за метални изделия, административно – битовa сграда и общежитие за персонала Обектът е едноетажен с комбинирана стомано-стоманобетонна конструкция, с ограждащи неносещи фасадни панели. Oбособяват се: 1) Производствена база, включваща: сектор разтоварване, сектор студена обработка, сектор заваряване, сектор инструментален цех, сектор ел.табла, сектор UPS, сектор газово котелно; 2) Административно – битовата сграда,  включваща: офиси за администрация (≈ 50 човека), битови площи, техн. помещения; 3) Общежитие за персонал,  включващо обособяване на  два жилищни обекта. РЗП 2500 кв. м.

гр. Драгоман

Производствено – ремонтно хале Обектът е едноетажен със стоманена конструкция, с ограждащи неносещи фасадни панели (тип „сандвич панели“). Обектът се предвижда за производство на стоманени цистерни (вагон – цистерни за пропан -бутан), като за целта се обособяват: „дробеструйна камера“, сектор „плазма“, сектор „студена обработка“, сектор „сглобяване“, сектор „заваряване“, сектор „ел.табла“. За целите на производството се проектира изпълнение на газово стопанство, захранващо отоплителна инсталанция – конвекторни излъчватели на газ пропан-бутан). РЗП 1400 кв. м.

общ. Разград

Хале за тестване на вагон-цистерни за пропан-бутан Обектът е едноетажен със стоманена конструкция, с ограждащи неносещи фасадни панели (тип „сандвич панели“). В обекта ще се извършва изпитване на якост и плътност на цистерни за превоз и съхранение на пропан-бутан и светли горива ( бензин, дизел, метанол).Предвидено е изпълнение на система за пожароизвестяване,пожарогасене и пр. за обезопасяване. РЗП 350 кв. м.

общ. Разград

„Депо за индустриални отпадъци (опасни и неопасни)  Обектът е едноетажен, с ограждаща неносеща конструкция (LT ламарина).  В обекта ще се депонират индустриални отпадъци. РЗП 860 кв. м.

гр. Перник

Складово-производствена сграда /шивашкото производство / с административна част Проектът третиранова  складово-производствена сграда с административна част, на три етажна със сутерен, в която е организирано  шивашко производство  със  сектор за дизайнерско проектиране и ателие за изработка на мострени модели. Сградата е с монолитна СТБ носеща конструкция. Организационно – производствената структура на шивашкото производство, включва: участък сублимационен печат, участък производствен, дизайнерско ателие, складове за материали и готова продукция. РЗП 732 кв.м.
Офиси, магазин и склад за авточасти Обектът е с два корпуса (едноетажнен – „складов“ и двуетажен – „административен“) с комбинирана стомано-стоманобетонна конструкция, с ограждащи неносещи фасадни панели (тип „сандвич панели“) и тухлена зидария. Обособяват се: 1) Офис част, включваща: административни помещения (5 броя офиси), стая за почивка, битови и санитарни помещения; 2) Магазинна частта, включваща: първи етаж – приемна за клиенти, счетоводство, санитарни площи; втори етаж – офиси в отворено пространство, тоалетна и помощно помещение. 3)  Складова част, в която ще се съхраняват авточати. РЗП: 680 кв. м

гр. София

Пристройка за автоматизирана подготовка  на багрила” Обектът е двуетажен, с комбинирана стомано-стоманобетонна конструкция. Обособяват се: рампа за зареждане, помещение със система за подготовка на течни химикали, помещение със система за солев разтвор и калцинирана вода, багрилна кухня, помещение за топлообменници и термопомпи, помещение за подготовка на багрила, помещение за подготовка на скробване, помещение за подготовка на течни химикали. РЗП 450 кв. м.

гр. Панагюрище

Обслужваща сграда – склад за промишлени стоки Обектът е двуетажен, с комбинирана стомано-стоманобетонна конструкция, с ограждащи неносещи фасадни панели (тип „сандвич панели“).  Обектът включва: първо ниво – основен склад (пакетиран силика гел), битови помещения, стая за почивка и кухненски бокс; второ ниво – помощни складови помещения и санитарен възел.

гр. София

Автосервиз, магазин и склад Обектът е едноетажен, със сглобяема стоманена  конструкция. Обособяват се: приемна, складово помещение, битово помещение, автосервиз, санитарни площи, прилежащ паркинг.

гр. София

Преустройство на складове в тестова лаборатория за температурни и други сензори в автомобилното производство Обекът е разположен на втория етаж в сграда с масивна СТБ конструкция. Обособяват се: „Зона за сглобяване“ – шлосерски манипулации, „Тестова лаборатория 1“ – тестване и измерване на високотемпературни сензори за автомобилното производство, „Тестова лаборатория 2“ – тестване, измерване и изработка на компоненти за температурни и други сензори, извършвайки се електрически, физически, химически и термодинамични тестове. РЗП 600 кв. м.

гр. София

Склад за електроматериали НПЗ”Хладилника Витоша“ Обектът е едноетажен, със стоманена конструкция, с ограждащи неносещи фасадни панели (тип „сандвич панели“). Обособява се скалдова площ за съхранение на електроматериали, битово/санитарно помещение и прилежащ паркинг.

 гр. София

Пристройка на склад Обектът представлява складова пристройка, долепена до съществуващ склад. Проектирана е със стоманена пожаронезащитена конструкция, отделена със стена „Брандмауер“ от съседния строеж. Ограждащи неносещи фасадни панели са тип „сандвич панели“. РЗП 434 кв.м.

с. Герман, район Панчарево

Селскостопанска сграда за съхранение на собствена земеделска продукция Обектът е със стоманена конструкция. Фасадата, вкл. покрива, се предвиждат изпълнени от метални панели. Проектира се едно общо помещение, в което ще се складира селскостопанска продукция (сливи, боривки и/или арония). РЗП 280 кв.м.

общ. Брезник

Оранжерия и обслужваща сграда Оранжерията се изпълнява от типови блокови елементи. Носещата й конструкция е стандартизирана тип Venlo /стомана/, покрив и стени – стъкло и алуминий. За нуждите на оранжерията е предвидена: работна – сервизна зона, разсадно отделение, котелно и ел. помещение.Обслужваща сграда включва: площадка, обслужваща оранжерията /товарене и разтоварване/ и автомобилен кантар. Към оранжерията се монтират 135 бр. фотоволтаични панели. Площ на оранжерията 5888 кв.м. Обслужваща сграда 200 кв.м.

област Стара Загора

Битова сграда към инсталация за преработка на отпадък – желязо съдържащасуровина Сградата е едноетажна с метална носеща конструкция, с ограждащи неносещи фасадни панели (тип „сандвич панели“), вътрешни преградни щендерни стени от гипсокартон и пълнеж мин. вата. Общият брой на посетителите е в рамките на 50 човека. Предвиден е паркинг за 10 бр. леки коли. РЗП 400 кв. м.

гр. София

„Кремиковци”

Външно електрозахранване на Жилищна сграда Пректът разглежда електрозахранване с кабели 20 kV на нови трансформаторни постове, изпълнени в нови двойни кабелни шахти. Трансформаторните постове са маслени.

гр. София

Шахтов трафопост, кабелни шахти, електрозахранване. Обектът е с масивна СТБ конструкция, разположен в подземно помещение (на кота – 9,13 м.). Обособява се: двусекционен трафопост (два сухи трансформатора), кабелни шахти(полимербетон), кабелни линии за захранване на трафопоста.

гр. София

„Пристройка към Производствено – складова база” Проектът касае  стоманена „кула“ за автоматизирано получаване на различни рецепти за сухи смеси, необходими при изпълнение на строителните работи.Кулата се предвижда с три нива за монтаж на необходимите съоръжения. Предвижда се монтиране на миксер, използване на  полимерни добавки и химикали, чието дозиране се осъществява от високотехнологична везна. Предвидено е силово ел. табло, разположено на най-долно ниво.

 общ. Елин Пелин

Временно преместваемо съоръжение (ускорител, носеща и покривна к-ций) на мини ВЕЦ бавна вода. Обектът представлява микро водно електрическа централа на бавна вода, която се състои от ускорителна, носеща и поокривна конструкции, монтирани в напоителен канал, непосредствено отпред и зад съществуващо бетоново преградно съоръжение. Електрическите съоръжения към МВЕЦ се предвиждат монтирани в метален комплектен трансформаторен пост (с количество на маслото в трансформатора над 60 кг.) върху работната площадка, на металната конструкция носеща ускорителната система, в която е монитран кинетичен мотор.

общ. Луковит

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ. СГРАДИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ.

 ОБЕКТ

 СПЕЦИФИКА

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Многофамилна жилищна сграда – въвеждане на енергоспестяващи мерки Целта на проекта е въвеждането на енергоспестяващите мерки.Сградата включва 4 самостоятелни секции, изградена по способа „ЕПК“. Строежът е височина между 28, 01 и 50 м. и се категоризира под I-ва група строежи с височина над 28 м. Сградата е със средна кота корниз 30,90 м., при променлива височина – 9/10 етажа. Огнеустойчивост на сградата е І-ва.РЗП общо (етажи + сутерен) – 10 035 м2.

гр. Габрово

Многофамилна жилищна сграда – въвеждане на енергоспестяващи мерки Целта на проекта е въвеждането на енергоспестяващите мерки. Сградата е построена по метода „пълзящ кофраж“.Сградата е с 13 надземни етажа и 1 полуподземен. Тъй като сграда е с височна 33,9 м. се разглежда като „сграда с повишена пожарна опасност“, надвишаваща 28 м.

гр. Габрово

Многофамилна жилищна сграда – въвеждане на енергоспестяващи мерки Целта на проекта е въвеждането на енергоспестяващите мерки.Сградата е изпълнена по строителен способ ЕПЖС и се състои от 3 отделни входа, на 6 и 7 жилищни етажа и 1 сутеренен етаж (абонатни станции и мазета). Покривът на сградата е плосък, изграден от СТБ. РЗП 4490 м2.

гр. Габрово

Многофамилна жилищна сграда – въвеждане на енергоспестяващи мерки Целта на проекта е въвеждането на енергоспестяващите мерки. Сградата представлява едропанелен жилищен блок, система ЕПЖБ. Сградата е на 5 и 6 жилищни етажа и 1 сутеренен етаж. Покривът на сградата е скатен,тип „студен“. РЗП 3685 кв.м.

гр. Смолян

Многофамилна жилищна сграда – въвеждане на енергоспестяващи мерки Целта на проекта е въвеждането на енергоспестяващите мерки. Сградата е построена по индустриален способ – ЕПЖС, включва 2 секции с два входа. Покривът е двускатен СТБ, тип „студен”. Сградата е с 4 надземни етажни нива, сутерен и подпокривно пространство. РЗП 3780 кв.м.

гр. Самоков

Многофамилна жилищна сграда – въвеждане на енергоспестяващи мерки Целта на проекта е въвеждането на енергоспестяващите мерки. Сградата представлява 6 етажен едропанелен жилищен блок с два входа, система ЕПЖБ. Обектът има сутеренна част (полуподземен етаж), в която са разположени абонатните станции и мазетата, като останалия му обем е зает от апартаменти и обслужващи общи част.  РЗП 3880 кв. м.

гр. Бургас

Многофамилна жилищна сграда – въвеждане на енергоспестяващи мерки Целта на проекта е въвеждането на енергоспестяващите мерки. Сградата представлява едропанелна жилищна сграда (ЕПЖС), състояща се от 3 входа, всеки с 8 жилищни етажа, един полуподземен сутеренен етаж и подпокривно пространство. Покривът е плосък „студен“ тип. РЗП 6420 кв. м.

гр. Сопот

Многофамилна жилищна сграда – въвеждане на енергоспестяващи мерки Целта на проекта е въвеждането на енергоспестяващите мерки. Сградата е изпълнена по способ за едропанелно сглобяемо строителство. Състой се от 4 входа, 4/5 надземни етажни нива,  полуподземен сутеренен етаж и таванско помещение.  Покривът е студен двуслоен скатен с необитаем подпокривен етаж. РЗП 5 585 м2

гр. Сопот

Многофамилна жилищна сграда – въвеждане на енергоспестяващи мерки Целта на проекта е въвеждането на енергоспестяващите мери. Сграда се състои от 3 жилищни секции, всяка със самостоятелен вход, включващи 5 жилищни етажа, полуподземен сутерен и студен покрив с неизползваемо подпокривно пространство. Строителната система е ЕПЖС. Покривът е плосък „студен“ тип. РЗП 4 330 м2.

гр. Сопот

Жилищна сграда, офиси и подземен гараж Обектът е 9 етажен с масивна СТБ конструкция.  Сграда включва: магазини и офиси на ниво партер, три етажа заети от офиси и пет жилищни етажа. РЗП 2250 кв. м.

гр. София

 Сграда с офиси и подземни паркинги Сградата е с монолитна СТБ конструкция. Височината на сградата е 27,90 m, включваща 8 етажни надземни нива и 2 подземни. Сградата е II-ра степен на огнеустойчивост. На първия етаж са разположени 3 магазина, в етажите от втори до седми са развити офиси, на осмия етаж е проектиран един офис тип „open space“, а в подпокривното ниво е ситуирано таванско помещение. На всеки от етажите са проектирани технически и санитарни площи. Сградата е решена с две подземни нива с отделни самостоятелни двупътни рампи за всеки сутеренен етаж. На ниво терен е предвидено паркиране за 14 автомобила, а на всяко подземно ниво по 50 паркоместа. РЗП  – 7315 m².

гр. София

Жилищна сграда Обектът е с 6 етажни надземни нива и сутерен, с масивна СТБ конструкция. Сграда предвижда: гаражи и избени помещения  – мазета (на ниво сутерен), технически помещения (ел. табла, машинно) и шест жилищни етажа. РЗП: ≈ 3200 кв. м.

гр. Велико Търново

Жилищна сграда с гаражи и ателиета Обекът е с масивна СТБ конструкция, със  7 надземни, тавански етаж и сутерен. В сутерена са разположени индивидуални мазета и технически помещения, обслужващи сградата.

гр. София

Жилищна сграда с магазини Обектът е двуетажен, с масивна СТБ конструкция. Включва партерен етаж с магазини и жилищна площ.

община Руен

Инвестиционен проект на жилищна сграда в кв. Долни Воден Сградата е с 3 надземни етажни нива и сутерен, в който се предвижда да бъдат ситуирани избени помещения (мазета). Обекът е с масивна СТБ конструкция. РЗП 520 кв.м.

кв. Долни Воден, гр. Асеновград

Жилищна сграда – хотелски тип Сградата е на три нива, със СТБ конструкция. Сградата е III-та степен на огнеустойчивост. РЗП 360 кв.м.

Момчилград

Къщи за гости Къщите за гости се предвижда с монолитна стоманобетонна скелетна конструкция.Къщите са с по два надземни етажа, без сутерен, с дървен двускатен покрив. РЗП 280 кв.м.

община Сапарева баня

Семеен хотел – ресторант с кухня – кетъринг и складове Проектът предвижда изграждане на семеен хотел – ресторант с кухня „кетъринг“ и складове, с 9 обособени помещения за настаняване на туристи, два апартамента за постоянно обитавне, кухня „кетъринг“. Сградата е проектирана с три надземни етажни нива и сутерен, със скелетно – гредова СТБ система. Ресторантът се предвижда да облсужва до 200 човека. В сутерена са обособени складови площи, ГРТ, инсталационни/ технически и котелно на пелети. Осигурени са 18 паркоместа. РЗП 2100 кв.м.

град Асеновград

Почивна станция Обектът е 5 етажен с масивна СТБ конструкция. Обособяват се:  1)Сутерен: кафе-бар, котелно, игрална зала, лекарски кабинет, складови, санитарни и санитарно-битови помещения;  2)Партерен етаж: фоайе, рецепция (портиерна), стая за персонала, кухня и две зали за хранене към ресторанта, санитарни възли и външна открита тераса; 3)Първи, втори и трети типови етажи: хотелска част, всеки от тях състоящ се от фоайе с тераса пред стълбищната клетка, обслужващ коридор, помещения за настаняване, стаи за персонала; 4)Тавански (подпокривен) етаж: помещения за персонала и офис със  скосени тавани и капандури, санитарни възли, тавански складови помещения, санитарни площи. РЗП 2800 кв. м.

общ. Севлиево

Магазин за промишлени стоки и Склад Сградата на магазина е едноетажна и се проектира като продължение на сградата – склад, покривайки калканата й стена. Предвидено е отделяне от съществуващия склад чрез стена „брандмауер“.

с. Орешак

Смяна на предназначението и вътрешно преустройство на хотел с кафе в  еднофамилна жилищна сграда със заведение за бързо хранене Сградата е със СТБ конструкция, със самостоятелен жилищен вход и отделен вход за заведението към улицата. Всички нови стени са леки прегради от гипсокартон. Отопление е чрез котелно – обособено в самостоятелно помещение в сутерена. РЗП 530 кв.м.

гр. София

Сграда – търговски обекти Обектът разглежда съществуваща двуетажна пазарна сграда, със стоманена носеща конструкция, за която се предвижда обособяване на търговски партер и неизползваемо подпокривно пространство. Партерното ниво е с търговска функция: малки павилиони за преобладаваща търговия с цветя и един широкоплощен магазин за масови стоки. РЗП 520 кв.м.

гр. София

„Женски пазар“

Вътрешно преустройство в МОЛ „Галерия Бургас” Обектът е разположен на първия етаж в търговския център. С преустройството се обособява търговска площ за продажба на техника. ЗП 850 кв. м.

гр. Бургас

Преустройство на магазин в  МОЛ ,,Парадайс център” Обектът е разположен на първия етаж в търговския център. С преустройството се обособява търговска площ за продажба на трикотажни изделия.

гр. София

Работен интериорен проект за преустройство на магазин в МОЛ „Парадайс Център“ Обектът е разположен на втория етаж в търговския център. С преустройството се обособява търговска площ за продажба на трикотажни изделия и склад за съхранение.

гр. София

Ателие за бутикови кукли и детски дрехи Обектът, представлява преустройство и промяна на предназначението на магазин  за строителни материали, находящ се на партерен етаж в шест етажна жилищна и офис, находящ се в едноетажно допълващо застрояване. За реализация на новата функция,  допълнително се изграждат леки преградни стени от гипсокартон и стъкло. РПЗ 326,35 кв.м.

гр. София

Вътрешно преустройство на търговска зала Обектът е едноетажен, с комбинирана стомано-стоманобетонна конструкция, с ограждащи неносещи фасадни панели (тип „сандвич панели“).  С преустройството се извършва цялостна промяна във вътрешната планировка, обособявайки се „open space“ търговска площ.

гр. София

Търговски обект Обектът е едноетажен със стоманена конструкция, с ограждащи неносещи фасадни панели (тип „сандвич панели“). Обособява се: 1)Шоурум с прилежащо помещение за обслужване на клиентите и офис за механици; 2)Офис част, състояща се от три офисни помещения, шоурум, кухня, тоалетна, склад за консумативи; 3) Прилежащ паркинг с площадка за маневриране на пожарен автомобил.

гр. София

Разделяне на магазин – модна къща „София“ Обектът е разположен в партера на пететажна сграда. Обособяват се четири магазина за промишлени стоки.

 гр. София

Преустройство и  промяна на предназначението на магазини в офиси, кафе и call център Обектът е разположен в партера на шестетажна сграда. Съществуващи магазини се преустрояват в: кафене за бърза закуска, с помощни помещения и санитарни площи; Call център с технически помещения, приемна, регистратура, офиси.

гр. София

Преустройство и  промяна на предназначението на магазини и апартаменти в учебен център с общежитие Обектът е разположен в шестетажна сграда. С преустройството съществуващи магазини и апартаменти се преустрояват в учебени зали и общежития (апартаментен тип).

гр. София

Смяна на предназначението на съществуващи помещения в двуетажна административно-търговска сграда Обектът е двуетажен със стоманена конструкция.  С преустройството се обособяват: магазини за промишлени стоки (седем броя); Кафене на два етажа; Книжарница. Обектът е със статут на „паметник на културата“. РЗП: 540 кв. м.

 гр. София

Смяна на предназначението на битова сграда в офиси и  склад за фармацевтични продукти  Обектът е разположен на втория етаж в складова сграда, с масивна СТБ конструкция.  м. С преустройството се обособяват: Офис площи (“open space”) и склад за фармацефтични продукти, под специален режим на достъп. РЗП: 450 кв.

 гр. София

Преустройство на съществуваща офис сграда в  ресторант Обектът е триетажен с масивна СТБ конструкция. С преустройството се обособяват: 1)Ресторантски салони на два етажа,  с прилежащи складови, техническии санитарни площи; 2)Кухня (с уреди работещи на газ пропан-бутан); 3) Складови площи. Обектът е със статут на „паметник на културата“. РЗП: 560 кв. м

гр. София

Преустройство – смяна на предназначение на заведение в офис, на партерен етаж, в шест етажна жилищна Обектът се намира на ниво партер в шестетажна жилищна сграда, със СТБ конструкция. Предвижда се организиране на: два работни офиса, офис на управител, фоайе, зала за срещи, сървър, кухненски бокс, коридор и санитарни помещения. Общия брой на новите обособени работни места е 40бр.Изграждат се нови преградни стени от тухлена зидария, монтиране на гиспокартонени стени, стъклени преградни стени и окачен таван за скриване на необходимите инсталации.                         Обектът е с площ от 400 кв. м.

гр. София

 Промяна  на предназначението  на магазин за промишлени стоки  във фризьорски и козметичен салон Обектът е разположен в партера на жилищна сграда с масивна СТБ конструкция. Обособяват се следните зони: фризьорски салон, масажи, козметик, санитарни и битови площи.

гр. София

Смяна предназначението на магазин за хранителни стоки в работилница и търговска зала за производство и продажба на тестени закуски Обектът представлява съществуваща, самостоятелна едноетажна сграда със СТБ монолитна конструкция.Основната дейност е производство и продажба на тестени закуски. Предвижда се помещене за производство (изпичане и съхранение на продуктите) и търговска площ.            с. Панчарево
Ремонт и реновиране на туристически обект Обектът е двукорпусен с масивна СТБ конструкция. Обособяват се: зала ресторант с камина, офис, битово, сервизно, инсталационно помещение – котелно и зона „газови бутилки“.

Курортен комплекс

„Боровец“

Промяна на предназначение на банков офис в бистро Обектът е разположен в партера на шестетажна жилищна сграда с масивна СТБ конструкция. Обособяват се следните зони: зала посетители – бистро, склад, помещение за обслужване на банкомат, санитарни площи.

гр. София

Смяна на предназначението на магазин за мебели във фитнес Обектът е разположен в осем етажна сграда с масивна СТБ конструкция. С преустройството се обособява фитнес площ, с прилежащи съблекални и санитарни площи.

гр. София

Смяна на предназначението на кафе-аперитив в „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ” Обектът се намира в двуетажна сграда с масивна СТБ конструкция. Обособяват се: лекарски кабинет, кабини с кушетки и медицински колички, чакалня, зона с фитнес уреди.

гр. София

Смяна  предназначението на магазини 1 и 2 в „Амбулатория за извънболнична  специализирана медицинска  помощ  – „Медицински център“ Обектът е разположен в съществуваща пет етажна жилищната сграда, с масивна СТБ конструкция. С леки преградни стени от гипскартон се оформят: медицински кабинети, предвидени за профилактични прегледи, консултации  и специализирана помощ в области: вътрешни болести, очни болести, УНГ, гинекологични и неврологични. Обособяват се и манипулационна, кът за персонала, регистратура с чакалня, санитарни и битови площи.

гр. София

Промяна на предназначение на аптека в кафетерия Обектът се намира в партера на жилищна сграда с масивна СТБ конструкция. Обособяват се: салони за посетители, кухненско помещение, бар, санитарни и складови площи.

гр. София

Преустройство на апартамент  в апартамент и ателие за индивидуална творческа дейност Обектът е разположен в партера на жилищен блок с масивна СТБ конструкция. Обособява се зала за индивидуална творческа  дейност – „ателие“ и жилищна площ.

гр. София

Промяна на предназначението на  жилищен  етаж в офис с кабинети по езиково обучение Обектът се намира на втория етаж на жилищна сграда с масивна СТБ конструкция. Обособяват се: кабинети за езиково обучение, офис – администрация, приемна за посетители, санитарни площи.

гр. София

Смяна предназначението на  заведение за бързо хранене                                    във  фризьорски салон и козметика Обектът е разположен на първи надпартерен етаж на сградата, състояща се от сутерен, партер, първи надпартерен етаж, пет етажа с офиси и ателие  на две нива в подпокривното пространство. За обособяване на новите помещения, се предвиждат стъклени параванни стени.

гр. София

Шшивашко ателие и магазин за промишлени стоки Обектът се намира в 5-етажна жилищна сграда с масивна СТБ конструкция.Обособяват се: шивашко ателие, магазин за промишлени стоки, преддверие и санитарни площи.

гр. София

Вътрешно преустройство на детска градина Детската градина е на три етажа. Обособяват се: 1)Първи етаж – учителска стая, лекарски кабинет, изолатор, занималня яслена група с разливна и детски площадки за игра на открито, спалня яслена група със санитарни площи, занималня музика и спорт; 2)Втори етаж – спалня I-ва група с WC и баня, занималня I-ва група с разливна, спалня II-ра група, занималня II-ра група с разливна, санитарни площи; 3)Административен блок – методически кабинет, офис счетоводство, канцелария, кухненски бокс, WC, фоайе, приемна, директорски кабинет; 4)Трети етаж – занималня III-та група с разливна, WC и баня, спалня III-та група, занималня IV-та група с разливна, санитарни площи.

гр. София

Вътрешно преустройство и смяна на предназначението на „детски парти-клуб и офис“ в „детска градина“ Строежът е двуетажен с монолитна СТБ конструкция със стени от тухлена зидария. Поредством леки преградни стени се обособяват помещения за 4 детски групи и необходимите обслужващи административни, битови и санитарни площи, вкл. задължителните за детските заведения лекатски кабинет и изолатор.

гр. София

Преустройство на склад в зала за скуош Обектът се намира на втория етаж в складова сграда с комбинирана стомано-стоманобетонна конструкция. С преустройството се обособяват: скуош кортове, рецепция, съблекални, санитарни площи, сервизно помещения и машинно помещение.

гр. София

Покрита ръчна автомивка с павилион и прилежащ паркинг Обособява се: паркинг за автомобили, покрита автомивка, павилион – каса, охрана и склад инвентар. ПИ 1500 кв. м.

гр. София

Временен открит паркинг с павилион за охрана  Обособява се: открит паркинг за автомобили, с прилежащ павилион за охрана. ПИ 3900 кв. м.

гр. София

Реконструкция и модернизация на развлекателна зона и басейни  Обособяват се следнте зони: 1)Плувни басейни, воден бар, джакузита, с прилежащи технически помещения; 2)Кухня, с прилежащи складови и битови помещения; 3)Сцена, с прилежащо помещение за аниматори. Площ 2900 кв. м.

К. К. „Слънчев бряг“

Преустройство на хотел Обектът е разположен в 18 етажен хотел с масивна СТБ конструкция, със статут на „висока сграда“ (височина над 28 м.). Преустройството предвижда обособяване на: фризьорски салон, сауна, масажно отделение, помещения за временно настаняване, стая за майки с деца, битови и санитарни помещения.

К К. „Слънчев бряг“

Преустройство на хотел Обектът е разположен в 18 етажен хотел с масивна СТБ конструкция, със статут на „висока сграда“ (височина над 28 м.). Проектът разглежда цялостно фасадно решение на хотела, включващо: монтиране по фасадата на пана със специфични свойства (светлопропускливост и прочие) и изпълнение на LED осветление, даващи нов архитектурен облик на хотела.

  К К. „Слънчев бряг“

Хотелска база в Лесопарк „Момчил юнак“ – вътрешно преустройство Обекът е двуетажен, със СТБ конструкция. С преустройството се преработват хотелски стаи в хотелски апартамента, които ще се ползват от клиенти за по-продължителен период от време.

Момчилград

Препоръки по отношение пожарното обезопасяване при  преустройство на 20 етажна сграда Обектът е 20 етажен, с масивна СТБ конструкция, със статут на „висока сграда“ (височина над 28 м.). С преустройството се обособява: конфрентна зала (150 човека), зали за симулативен превод, складови, битови и санитарни площи.

гр. София